Emma Hovén

Associated Researcher at Department of Women's and Children's Health, Research group; Clinical Psychology in Healthcare

Email:
emma.hoven[AT-sign]kbh.uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

Researcher at the Department of Public Health and Caring Sciences at Uppsala University. I primarily work with studies in the research project that addresses occurrence and development of posttraumatic stress among parents of children with cancer.

Project coordinator, U-CARE, see www.u-care.uu.se

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Vid Uppsala Universitet arbetar jag för tillfället med studier om; hur föräldrar till barn med cancer upplever att deras arbetssituation och inkomst påverkas under och efter barnets behandling; föräldars levnadsförhållanden 5 år efter avslutad behandling; förekomst av PTSS över tid hos föräldrar till barn som drabbats av cancer med fokus på 5 år efter avslutad behandling respektive 5 år efter att barnet avlidit.

Övrigt vetenskapligt arbete:
Postdoktor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, inom projektet: Ekonomisk situation, frånvaro från lönearbete och upplevd arbetsförmåga hos föräldrar till barn med cancer.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.