Emma Håstad

PhD student at Department of Women's and Children's Health, Research group; Reproductive Health

Email:
emma.hastad[AT-sign]kbh.uu.se
Telephone:
+4618-6115729
Mobile phone:
+46 76 8829062
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med ett projekt som rör cervixcancer. Cervixcancerförekomsten har minskat dramatiskt sedan införandet av cellprovskontroller. Men priset för detta är att nästan 30000 kvinnor varje år får besked om att dom har cellförändringar på livmodertappen som måste följas upp. Vårt projekt syftar till att identifiera markörer för övergång till allvarligare former av cellförändringar, så att vi lättare ska kunna identifiera de kvinnor som behöver uppföljning, och kanske avstå eller förenkla uppföljningen för övriga. Med hjälp av ett historiskt viktigt material från Falun och medarbetare på Protein Atlas projektet i Uppsala letar vi nu efter lämpliga progressionsmarkörer.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.