AnnaKarin Kriström

Study administrator at Division for central service and administration

Email:
annakarin.kristrom[AT-sign]uu.se
Telephone:
+46-498 108233
Visiting address:
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postal address:
Uppsala/Gotland
00000 Uppsala/Visby

Study administrator at Division for central service and administration

Visiting address:
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postal address:
Uppsala/Gotland
00000 Uppsala/Visby

Course administrator (Leave of Absence) at Centre for Gender Research

Email:
annakarin.kristrom[AT-sign]gender.uu.se
Telephone:
+4618-471 2277
Visiting address:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postal address:
Box 527
751 20 Uppsala
Leave of Absence:
2020-09-01 - 2021-05-31

Short presentation

During fall 2020 and spring 2021 I work as Study Administrator at Student Services on Campus Gotland.

(From September 15th 2016 I work (80%) as Course Administrator and Student Counselor at Centre for Gender Research.)

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Arbetsuppgifter vid Centrum för genusvetenskap

Kursadministration

Service till studenter, lärare och allmänhet så som:

  • studievägledning och stöd till studenter med funktionsvariationer
  • förmedling av information, kursregistrering, resultatrapportering, utskick, m.m. inom utbildningen i genusvetenskap
  • lokalbokning och schemaläggning
  • uppdatering av institutionens kursutbud i universitetets utbildningsdatabas

Biträdande föreståndare (ht 2018)

Biträder föreståndaren i olika frågor vid Cfg.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorsexamen i Litteraturvetenskap år 2006. Numera ej aktiv som forskare.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

AnnaKarin Kriström