Christine Leo Swenne

Senior lecturer/Associate Professor at Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences

Email:
Christine.Leo.Swenne[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 6619
Fax:
018-471 6675
Visiting address:
BMC, Husargatan 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Presentation av funktion/arbetsuppgifter

Jag är klinisk lektor med fördelningen 33% klinisk tjänstgöring, 33% undervisning och 33% forskning.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jobbrelaterad presentation

På min kliniska del arbetar jag som operationssköterska inom Verksamhetsområdet thoraxanestesi och – kirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala där jag även arbetar med thoraxkirurgens infektionsregistrering. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och patientsäkerhetsfrågor på divisionsnivå på Akademiska sjukhuset.

Undervisning

Jag undervisar i Sjuksköterskeprogrammet, Specialistutbildningen i operationssjukvård och i Fristående C-kursen. Jag handleder och examinerar uppsatser på grundutbildningsnivå och avancerad nivå. Jag föreläser och håller seminarier i Vetenskaplig metodik, Operationssjukvård och förbättringskunskap grundutbildningsnivå.

Research

Forskning bedrivs kring aspekter i vården som syftar till att främja patientsäkerhet, evidensbaserad vård, patienters delaktighet och kamratlärande under VFU. Tidigare forskning har handlat om kommunikation i vårdens övergångar

Jag är delaktig i följande projekt

  • Elektroniskt system för påminnelse och uppmuntran till god handhygien. Per-Ola Blomgren, forskarstuderande, CLS huvudhandledare, projektansvarig

  • Kamratlärande i verksamhetsförlagd utbildning och i introduktionsprogram: sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors perspektiv. Ylva Pålsson forskningsstuderande, CLS biträdande handledare

Avslutade projekt

  • Patientsäkerhet, samarbete och kommunikation på en anestesiklinik i Sverige: effekter av att införa kommunikationsverktyget SBAR. Maria Randmaa disputerade 2016-04-20, CLS biträdande handledare

  • Wound Infection Following Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Risk Factors and the Experiences of Patients Christine Leo Swenne disputerade 2006-10-26, Mariann Carlsson huvudhandledare

Lärobokskapitel

  • Swenne CL. Postoperativa sårinfektioner. I: Kirurgiska Sjukdomar, red. Andersson R m. fl. Studentlitteratur 2004. ISBN9144024185

  • Swenne CL Postoperativa sårinfektioner. I: Omvårdnad vid kirurgiska sjukdomar, kapitel 13, red Lindwall L. Studentlitteratur 2012. ISBN:9789144060606

  • von Vogelsang A-C, Almqvist M, Swenne CL. Operation. I: Vård vid kirurgiska sjukdomar, kapitel 14, red Rystedt J & Wann-Hansson C. Studentlitteratur 2016. ISBN:9789144088860

  • Swenne CL, Cornelius M. Pre-, per- och postoperativ vård. I: Vård vid kirurgiska sjukdomar, kapitel 7, red Rystedt J & Wann-Hansson C. Studentlitteratur 2016. ISBN:9789144088860

  • Lindholm C, Cornelius M, Swenne CL. Sår vid kirurgi och trauma. I: Vård vid kirurgiska sjukdomar, kapitel 9, red Rystedt J & Wann-Hansson C. Studentlitteratur 2016. ISBN:9789144088860

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.