Henrik Hedlund

Keywords: it-ansvarig it-strategi lösningsarkitekt st-styrelse

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Teknisk Koordinator vid institutionen för informationsteknologi med uppdrag att samordna IT vid Campus Polacksbacken.

IT-intendent vid ITC

Sitter med i fackförbundet ST's styrelse

IT-ansvarig vid institutionen för informationsteknologi sedan år 2005

Systemadministratör vid institutionen för informationsteknologi sedan år 2001

Tidigare Systemadministratör åt Flygvapnet, F16 och innan dess Officersaspirant.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.