Olof Wilske

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Olof.Wilske[AT-sign]jur.uu.se
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
SE-621 57 Visby
Sweden
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
SE-621 67 Visby
Sweden

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är sedan 2020 universitetslektor i konstitutionell rätt med placering vid Campus Gotland.

Min huvudsakliga undervisning bedrivs på Juridiskt grundår. Jag undervisar även på olika fördjupningskurser i Uppsala.

Mina forskningsintressen finns inom den konstitutionella rätten i vid mening, gärna med kontaktytor mot andra ämnen i eller utanför det rättsvetenskapliga området.

Jag disputerade 2010 på en avhandling om domarrollen och har arbetat vid Riksdagens utredningstjänst och Statskontoret.

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.