Caisa Öster

Educational developer Educational developer at Division for Quality Enhancement, Academic Teaching and Learning

Email:
caisa.oster[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postal address:
Box 256
75105 Uppsala

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Medical Sciences, Psychiatry

Email:
caisa.oster[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-6119849
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

PhD, Docent, Excellent lärare

Academic merits: PhD, Associate Professor

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om att utveckla metoder och interventioner relaterade till människors hälsa, livskvalitet, funktions- och aktivitetsförmåga. Främst inom psykiatrisk vård men även i efterförlopp efter svåra kroppsskador. Jag deltar i forskningsprojekt på flera institutioner med bland annat metodkunskap och kvalitativa analyser.

Jag undervisar i psykiatrisk omvårdnad, psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa i ett flertal utbildningar och är kursledare och examinator i specialistsjuksköterskeinriktningen mot psykiatrisk vård. Dessutom undervisar jag i organisation och ledarskap samt samtalsfärdigheter. Jag har ett uppdrag som programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med 12 inriktningar och är ledamot av programkommittén för sjuksköterskeprogrammen. År 2019 blev jag antagen som excellent lärare.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Caisa Öster