13.1 Institutionen för ABM

Studierektor forskarnivå: Isto Huvila, 3420
Studierektor grundnivå och avancerad nivå: Åse Hedemark, 2598
Christer Eld, 3388

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, 752 38 Uppsala
Postadress
Box 625, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2292
Fax
018-471 3480
Webbplats
http://www.abm.uu.se/
Prefekt/motsv
Åse Hedemark 018-471 2598
Stf. prefekt
Reine Rydén 018-471 1571
Studierektor grundnivå
Christer Eld 018-471 3388
Anne-Christine Norlén 018-471 2217
Studierektor avancerad nivå
Christer Eld 018-471 3388
Anne-Christine Norlén 018-471 2217
Studierektor forskarnivå
Isto Huvila 018-471 3420
Studievägledare
Görel Tunerlöv 018-471 2292
Ekonomiadministration
Lyna Alami Schmid 018-471 1331070-1679837
Personaladministration
Emma Eksell

Anställda och övriga verksamma