13.1 Institutionen för ABM

Studierektor forskarnivå: Isto Huvila, 3420
Studierektor grundnivå och avancerad nivå: Åse Hedemark, 2598
Christer Eld, 3388

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, 752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2292
Fax:
018-471 3480
Webbplats:
http://www.abm.uu.se/
Prefekt/motsv:
Åse Hedemark 018-471 2598
Stf. prefekt:
Reine Rydén 018-471 1571
Studierektor grundnivå:
Christer Eld 018-471 3388
Anne-Christine Norlén 018-471 2217
Studierektor avancerad nivå:
Christer Eld 018-471 3388
Anne-Christine Norlén 018-471 2217
Studierektor forskarnivå:
Isto Huvila 018-471 3420
Studievägledare:
Görel Tunerlöv 018-471 2292
Ekonomiadministration:
Lyna Alami Schmid 018-471 1331070-1679837
Personaladministration:
Emma Eksell

Anställda och övriga verksamma