40.10.3 IT-avdelningen Rudbecklaboratoriet

Ingår som en del av Rudbecklaboratoriet

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20,
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, 75185 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 4807
E-post:
helpdeskrudbeck.uu.se

Anställda och övriga verksamma