35.2.2 Molekylär systembiologi

Ingår som en del av Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ämnesföreträdare/programansvarig: Johan Elf, 018-4714678

Kontakt

Besöksadress:
Husargatan 3, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 596, 751 24 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 4565
Fax:
018-530396
Webbplats:
https://www.icm.uu.se

Anställda och övriga verksamma