35.2.5 Mikrobiologi

Ingår som en del av Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ämnesföreträdare/programansvarig: Gerhart Wagner, 018-4714866

Kontakt

Besöksadress:
Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596, 751 24 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 4565
Fax:
018-530396
Webbplats:
http://www.icm.uu.se

Anställda och övriga verksamma