31.1.2 Beräkningsvetenskap

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelnigsföreståndare: tdb-head-it@uu.se

Kontakt

Besöksadress
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 2, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA
Fax
018-511925

Anställda och övriga verksamma