31.1.5 Systemteknik

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Stefan Engblom, 2754

Kontakt

Besöksadress
ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 2, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA
Fax
018-511925
Studierektor
Hans Rosth 018-471 3070

Anställda och övriga verksamma