31.1.5 Datorteknik

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Philipp Rümmer, ankn 3156

Kontakt

Besöksadress
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA
Studierektor
Mats Daniels 018-471 3160

Anställda och övriga verksamma