31.1.7 SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Kontakt

Besöksadress
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA
Föreståndare
Hans Karlsson 018-471 6209

Anställda och övriga verksamma