31.1.8 SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Kontakt

Besöksadress
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma