31.1.6 Visuell information och interaktion

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Robin Strand, 3469
Bitr föreståndare: Åsa Cajander, 1016

Kontakt

Besöksadress
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma