31.1.6 Visuell information och interaktion

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Robin Strand, 3469
Bitr föreståndare: Åsa Cajander, 1016

Kontakt

Besöksadress
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma