31.1.10 UPMARC, Uppsala Programming for Multicore Architecture Research Centre

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

UPMARC är ett forskningscentrum för programmering av framtidens multicore datorer.
Forskningen inom UPMARC är inriktad på att utveckla verktyg och metodik för programmerare så att de på ett kostnadseffektivt sätt kan ta fram tillförlitliga parallella tillämpningar. UPMARC finansieras av Vetenskapsrådet och Uppsala universitet under 10 år, med start juli 2008.

Föreståndare: Professor Bengt Jonsson, 3157
Biträdande föreståndare: Roland Grönroos, 6847

Kontakt

Besöksadress
ITC, Lägerhyddvägen 2, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA
E-post
Roland.Gronroosit.uu.se
Webbplats
http://www.it.uu.se/research/upmarc