31.1.3 Datalogi

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Joachim Parrow, 5704

Kontakt

Besöksadress
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA
Studierektor
Tjark Weber 018-471 1099

Anställda och övriga verksamma