31.1 Institutionen för informationsteknologi

Kontakt

Anställda och övriga verksamma

Registratorer:Elisabeth Lindqvist, Loreto Skoknic, Ulrika Andersson, registrator@it.uu.se
IT-kansli (grundutbildningsfrågor): 7604; fax: 471 6289; IT-kansli@it.uu.se
Forskningsprefekt: Gunilla Kreiss professor, 2968
Utbildningsprefekt: Tobias Wrigstad, 1072
Studierektor för forskarutbildningen: Pierre Flener, 1028
Exjobbssamordnare: exjobb@it.uu.se
Administrativ chef: Elizabeth Neu Morén, 1013
Lokalbokning: Ulrika Jaresund, 2969
LäsIT: lesit@it.uu.se

Programansvarig/Program Director
Kandidatprogrammet i datavetenskap:
Johannes Borgström univ.lektor, 3165

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi:
Lars-Åke Nordén, univ.lektor, 2781