Café Ångström

Ingår som en del av Universitetsrestauranger

Kontakt

Besöksadress:
Polacksbacken, Ångströmlaboratoriet
Postadress:
Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer:
018-367060
E-post:
catering.uppsalahors.se
Webbplats:
http://www.hors.se