Café Olof

Ingår som en del av Universitetsrestauranger

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds v. 20, Rudbecklaboratoriet
Postadress:
751 85 UPPSALA
Fax:
018-103012
E-post:
infocafeolof.se
Webbplats:
http://www.cafeolof.se