Matikum

Ingår som en del av Universitetsrestauranger

Kontakt

Besöksadress:
Engelska Parken. Humanistiskt centrum
Postadress:
Lägerhyddsv. 2, hus 7, 752 37 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3400
E-post:
infomatikum.se
Webbplats:
http://www.matikum.se