15.5.1 Nationellt IT-användarcentrum (NITA)

Ingår som en del av Institutionen för informatik och media

Nationellt IT-användarcentrums syfte är att främja en medveten IT-användning i Sverige. NITA ska också bistå med att det skapas och organiseras effektiva IT-baserade tjänster/lösningar. Verksamheten omfattar flera olika sektorer i samhället: forskare, offentlig sektor, näringsliv och vardagsliv.

Kontakt

Besöksadress
Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala
Postadress
Box 513, 751 20 Uppsala
E-post
infonita.uu.se
Webbplats
http://www.nita.uu.se