21.8.1 Hallböök: Stamceller, retinal utveckling och regeneration

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, 751 23 UPPSALA
Postadress:
Box 593, 751 24 UPPSALA
Webbplats:
http://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/finn-hallbook/
Forskningsledare :
Finn Hallböök 018-471 4944

Anställda och övriga verksamma