21.8.23 Åsenlöf: Fysioterapi

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593, 751 24 UPPSALA
Fax:
018-511540
Webbplats:
http://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/fysioterapi/
Forskningsledare :
Pernilla Åsenlöf 018-471 4768
Studierektor:
Lena Zetterberg 018-471 4766

Anställda och övriga verksamma