21.8.23 Rehabiliteringsmedicin

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, ingång 85,
Postadress
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
E-post
mei.jiangneuro.uu.se
Webbplats
http://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/rehabiliteringsmedicin/

Anställda och övriga verksamma