21.8.17 Kozlova: Regenerativ neurobiologi

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3,
Postadress:
Institutionen för neurovetenskap, BMC, Box 593, 751 24 UPPSALA
Fax:
018-511540
Webbplats:
http://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/regenerativ-neurobiologi/
Forskningsledare :
Elena Kozlova 018-471 4968

Anställda och övriga verksamma