21.8 Institutionen för neurovetenskap

Lars Rönnblom prefekt, tel. 018-471 4505
Katarina Laurell, stf prefekt, katarina.laurell@neuro.uu.se
Madeleine Le Greves, bitr prefekt, tel. 018-471 4603
Dan Larhammar, bitr prefekt, tel. 018-471 4173

Katarina Tillgren, administrativ chef, tel. 018-471 4541

Studierektorer, utbildning på grund och avancerad nivå:
Malin Lagerström, cell- och neurobiologi, tel. 018-471 4513
Madeleine Le Grevés, farmakologi, tel. 018-471 4173
Olof Nylander, fysiologi, tel. 018-471 4576
Monica Blom-Johansson, logopedi, tel. 018-471 4747
Mia Ramklint, psykiatri och BUP, tel. 018-611 5233
Lena Zetterberg, fysioterapi, tel. 018-471 4764

Studierektorer på forskarutbildningsnivå:
Markus Sjöblom, pre klinik, tel. 018-471 4186
Robert Boden, klinik, tel. 018-6174180

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3, 751 23 UPPSALA
Postadress
Box 593, 751 24 UPPSALA
Fax
018-511540
E-post
neuroneuro.uu.se
Webbplats
http://www.neuro.uu.se
Katalogadministration
Sari Thunberg 018-611 5034