21.7.25 Lung- allergi- och sömnforskning

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämnesföreträdare: Christer Janson, 6114115

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40,
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 0229
Fax:
018-611 0228
E-post:
lungmedmedsci.uu.se
Webbplats:
http://www.medsci.uu.se/forskning/lung--allergi-och-s-mnforskning/
Forskningsledare :
Christer Janson 018-611 4115

Anställda och övriga verksamma