21.7.27 Molekylär epidemiologi

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Epihubben, MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, bv, 751 85 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
http://www.medsci.uu.se/forskning/molekylar-epidemiologi/

Anställda och övriga verksamma