21.7.17 Infektionssjukdomar

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämnesföreträdare: Jan Sjölin, 15652
Studierektor: Jan Sjölin, 15652
Forskningslaboratorier: 13910, doktorander 13911
Infektionslaboratoriet: 15660
Biologisk provbank: 14198

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Infektion, ingång 34, 1 tr,
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 5672
Fax:
018-611 5650
Webbplats:
http://www.medsci.uu.se/forskning/infektionssjukdomar/

Anställda och övriga verksamma