21.7.30 Onkologisk endokrinologi

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet, R3, 2 tr, 751 85 UPPSALA
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, R3, 2 tr, 751 85 UPPSALA
Webbplats:
http://www.medsci.uu.se/forskning/endokrin-onkologi/

Anställda och övriga verksamma