21.7.10 Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61,
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA
Webbplats:
http://www.medsci.uu.se/forskning/Cancer/Cancerfarmakologi+och+ber%C3%A4kningsmedicin/
Forskningsledare :
Rolf Larsson 018-611 5098

Anställda och övriga verksamma