21.7 Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-509297
Webbplats:
http://www.medsci.uu.se
Prefekt/motsv:
Lars Rönnblom 018-611 5398
Stf. prefekt:
Eva Lindberg 018-611 4061
Bitr. prefekt :
Christer Janson 018-611 4115
Bertil Lindahl 018-611 9505
Kursadministration:
Caroline Olofsson 018-611 4947072-9999390
Ekonomiadministration:
Anette McLoughlin 018-611 2913
Katalogadministration:
Veronica Hjärner 018-611 3509
Personaladministration:
Anna Foyer 018-611 4392
IT-ansvarig:
Enrique Vega 018-611 3741
Webmaster:
Maria Nord 018-611 9312