21.7 Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 Uppsala
Postadress
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA
Fax
018-509297
Webbplats
http://www.medsci.uu.se
Prefekt/motsv
Lars Rönnblom 018-611 5398
Stf. prefekt
Eva Lindberg 018-611 4061
Bitr. prefekt
Christer Janson 018-611 4115
Bertil Lindahl 018-611 9505
Kursadministration
Caroline Olofsson 018-611 4947072-9999390
Ekonomiadministration
Anette McLoughlin 018-611 2913
Katalogadministration
Veronica Hjärner 018-611 3509
Personaladministration
Anna Foyer 018-611 4392
IT-ansvarig
Enrique Vega
Webmaster
Maria Nord 018-611 9312

Anställda och övriga verksamma