21.3.9 Plastikkirurgi

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Plastikkirurgens forskningslab
Rudbeckslaboratoriet C11
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala

Kontakt

Besöksadress:
Plastik- och maxillofacial kirurgi, Akademiska sjukhuset, ingång 85, 9 tr, 751 85 Uppsala
Postadress:
Plastik- och maxillofacial kirurgi, Akademiska sjukhuset, ingång 85, 9 tr, 751 85 Uppsala
Fax:
018-510656
Forskningsledare :
Daniel Nowinski
Katalogadministration:
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration:
Karin Johansson 018-611 3103

Anställda och övriga verksamma