21.3.4 Experimentell kirurgi

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Rudbecklaboratoriet, Hus R3, BV, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 UPPSALA
Postadress
Rudbecklaboratoriet, Hus R3, BV, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 UPPSALA
Forskningsledare
Peyman Björklund 070-1679402018-471 4702
Per Hellman
Katalogadministration
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration
Karin Johansson 018-611 3103

Anställda och övriga verksamma