21.3.2.2 Hedenstiernalaboratoriet

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset ing 40 3 tr, 75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 40 2 tr, 751 85 Uppsala
Telefonnummer:
018-611 4147
Fax:
018-611 4153

Anställda och övriga verksamma