21.3.17.7 Medicinhistoriska Museet

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Eva Lagerwalls Väg 8, 75643 Uppsala
Postadress:
Eva Lagerwalls Väg 8, 75643 Uppsala
Telefonnummer:
018-611 2610
E-post:
infomhm.uu.se
Museichef:
Urban Josefsson

Anställda och övriga verksamma