21.3.15 Vårdforskning

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV, 751 85 Uppsala
Postadress
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr, 751 85 Uppsala
E-post
Isabel.Erikssonsurgsci.uu.se

Anställda och övriga verksamma