21.3.15 Vårdforskning

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV, 751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr, 751 85 Uppsala
E-post:
Isabel.Erikssonsurgsci.uu.se
Katalogadministration:
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration:
Karin Johansson 018-611 3103

Anställda och övriga verksamma