21.3.2 Anestesiologi och intensivvård

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr, 751 85 Uppsala
Postadress
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr, 751 85 UPPSALA
Fax
018-559357
Forskningsledare
Sten Rubertsson 018-611 3981
Katalogadministration
Karin Johansson 018-611 3103
Personaladministration
Karin Johansson 018-611 3103
IT-ansvarig
Karin Johansson 018-611 3103

Anställda och övriga verksamma