21.3 Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr,
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
E-post:
surgscisurgsci.uu.se
Webbplats:
http://www.surgsci.uu.se

Anställda och övriga verksamma