21.4.4 Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Besöksadress
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr, 752 37 Uppsala
Postadress
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Fax
018-611 5583
Webbplats
http://www.kbh.uu.se/imch/