21.4.3.9 Perinatal, neonatal och barnkardiologisk forskning

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Besöksadress
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr, 752 37 Uppsala
Postadress
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
E-post
kbhkbh.uu.se
Webbplats
http://http://kbh.uu.se/forskning/perinatal-neonatal-barnkardiologisk-forskning/

Anställda och övriga verksamma