21.4 Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Bitr. prefekt IMCH: Andreas Mårtensson, 611 9680
Bitr. prefekt och studierektor för grundutbildningen: Anna-Karin Wikström, 611 58 96
Bitr. prefekt och studierektor för forskarutbildningen: Kjell Alving, 611 5948
Programsamordnare för internationella utbildningen: Mats Målqvist , 070-2673545

Kontakt

Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr, 752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-611 5583
E-post:
kbhkbh.uu.se
Webbplats:
http://www.kbh.uu.se/

Anställda och övriga verksamma

Bitr. prefekt IMCH: Andreas Mårtensson, 611 9680
Bitr. prefekt och studierektor för grundutbildningen: Anna-Karin Wikström, 611 98 71
Bitr. prefekt och studierektor för forskarutbildningen: Kjell Alving, 611 5948
Programsamordnare för internationella utbildningen: Mats Målqvist , 070-2673545