Forskargrupp Olle Korsgren

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala
Postadress
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA
Webbplats
https://igp.uu.se/research/clinical_immunology/olle_korsgren/

Anställda och övriga verksamma