Forskargrupp Anna Dimberg

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA
Webbplats:
https://igp.uu.se/forskning/vaskularbiologi/anna-dimberg/

Anställda och övriga verksamma