Forskargrupp Tobias Sjöblom

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 20, 751 37 Uppsala
Postadress
Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala
Webbplats
https://igp.uu.se/research/experimental-clinical-oncology/tobias_sjoblom/

Anställda och övriga verksamma