21.2.9.4 Stamceller, retinal utveckling och regeneration - Finn Hallböök

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3, 751 23 UPPSALA
Postadress
IGP / BMC, Box 815, 751 08 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma