Forskargrupp Ingrid Glimelius

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, 751 85 Uppsala
Postadress
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, 751 85 Uppsala
Webbplats
https://igp.uu.se/forskning/experimentell-klinisk-onkologi/ingrid-glimelius/

Anställda och övriga verksamma