Forskargrupp Masood Kamali-Moghaddam

Ingår som en del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3, 751 22 Uppsala
Postadress
IGP / BMC, Box 815, 751 08 Uppsala
Webbplats
https://igp.uu.se/research/molecular_tools/masood+_kamali_moghaddam/

Anställda och övriga verksamma